Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym potrzebują niedrogiego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod odnośnie do ceny i jakości ofertę spośród wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCPW ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie ewentualnie utratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym . Dodatkowo ochroną mogą być otoczone:• niezbędne koszty osłony prawnej i koszty sądowe• koszty, jakie przewoźnik poniósł by zmniejszyć wymiary szkody bądź zapobiec jej wystąpieniu• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku towaru albo jego magazynowania• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:• szkody powstałe w materiałach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,• szkody w łatwo psujących się produktach żywnościowych,• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,• szkody powstałe w toku transportu przesyłek podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp. Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp Przepisy dotyczące usług świadczonych za pomocą przewoźników na terenie Polski wynikają wyraźnie z Prawa przewozowego. Rozporządzenie jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju lokalizacja załadunku i rozładunku znajduje się na terenie naszego kraju.Przewozy międzynarodowe regulowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym transporcie drogowym materiałów. Konwencja ma zastosowanie w usługach przewozu drogowego artykułów, niezależnie od miejsca zamieszkania o ile lokalizacja nadania przesyłki i lokalizacja dostawy znajdują się w różnych państwach oraz choć jeden z nich jest państwem jaki dołączył do konwencji.Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego w skrócie OCP czyli oc przewoźnika poszczególne towarzystwa ubezpieczeń dodatkowo stosują zredukowania zakresów swojej odpowiedzialności określając jakiego rodzaju ryzyka są wyłączone z zakresu głównego ubezpieczenia. Z reguły wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w konsekwencji rozboju i napadu przewozu przesyłek niebezpiecznych lub zwiększonego ryzyka, bądź postoju auta poza parkingami strzeżonymi. Jako multiagencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede po pierwszew jakich w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP udziały własne są zniesione. Standardowo polisy pokrywają również większą część podstawowych ryzyk – przywłaszczenie ładunku, jego utratę lub zepsucie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora OCP lub OCS krajowego zazwyczaj najczęstszym poszerzeniem wiążącym się z specjalną zapłatą jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt czy leków.