Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe zapewniają pełną ochronę ładunków (cargo), przewożonych wszystkimi wariantami przewozu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego oraz żeglugi śródlądowej.Kupujący ma także możliwość wykupienia ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych strat transportowanych przesyłek. Ubezpieczenie transportowe jest skierowane dla fir, którzy przewożą towary na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez profesjonalnego przewoźnika. Zabezpieczenie to obejmuje mienie, które jest wożone transportem drogowym,kolejowym, lotniczym, oraz śródlądowym.Przewożone mienie może podlegać zabezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje szkody powstałe w następstwie zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Na dodatek majątek może być zabezpieczone także od szkód powstałych w toku załadunku bądź rozładunku.