Nowy dyrektor likwidacji szkód Liberty Ubezpieczenia

Wojciech Groblewski objął stanowisko dyrektora likwidacji szkód Liberty Ubezpieczenia. W randze członka zarządu będzie odpowiadał za zarządzanie Departamentem Likwidacji Szkód oraz całokształt procesów związanych z likwidacją szkód przez ubezpieczyciela.

Wojciech Groblewski jest związany Liberty Ubezpieczenia od 2010 r. Wcześniej pracował m.in. dla PZU, Compensa, Ergo Hestia oraz AXA Direct, odpowiadając m.in. za likwidację merytoryczną, techniczną, roszczenia regresowe, odwołania oraz sprawy sądowe. Brał również udział w wielu projektach mających na celu poprawę i modyfikację procesów likwidacji szkód oraz wprowadzanie procedur pozwalających na stałe podnoszenie standardów jakościowych.

Nowy szef likwidacji szkód Liberty Ubezpieczenia jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademii Finansów).